всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 82 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Провадия
землище
Снежина
площ/дка
14
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2450
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт