всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 77 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Върбица
землище
Бяла река
площ/дка
20
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА
телефон за контакт
0894314941
арендатор
СТЕФАНОВА
град /област
Шумен
skype
0894314941
web site
не е посочено