всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 83 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Провадия
землище
Провадия
площ/дка
19
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Костова
телефон за контакт
0878530616,0893315488
агенция
БОНУС
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.