всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 48 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Плевен
община
Плевен
землище
Николаево
площ/дка
4.7
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
750
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
063074
e-mail
лице за контакт
Ангел Петров
телефон за контакт
0887651403
име на фирма
не е посочено
град /област
Плевен
skype
не е посочено
web site
не е посочено