всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 41 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Чирпан
землище
Спасово
площ/дка
31
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1700
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Николай Кьошев
телефон за контакт
0897872004 0878862003
агенция
Агро Корект
град /област
Габрово
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.