всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 64 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Алцек
площ/дка
10
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3900
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Желязкова
телефон за контакт
0886905217,0898479057
агенция
СТИЛ
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.