всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 34 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Средец
землище
Бистрец
площ/дка
9
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Райков
телефон за контакт
052 / 941 871 , 0877 239 723 , 0896 055 417
агенция
" ГРАНДЕ ХАУС " ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.