всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 39 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Приморско
землище
Ново Паничарево
площ/дка
10
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 20 и 30
No на имот
52129.109.3
e-mail
телефон за контакт