всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 52 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Созопол
землище
Габър
площ/дка
44.512
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Стефан
телефон за контакт
Necov_88@abv.bg
агенция
NECOV INVEST EKSPORT - IMPORT
град /област
Варна
skype
0876030704
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.