всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 137 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Любен Каравелово
площ/дка
11
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1600
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
036004
e-mail
лице за контакт
Добрил Генчев / Ивайло Стойчев
телефон за контакт
052/627777; 089999 21 04; 0888 321 833
агенция
Фармланд ООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
http://www.farmland.bg/
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.