всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 97 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Провадия
землище
Провадия
площ/дка
14
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2400
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
163005
e-mail
лице за контакт
Добрил Генчев
телефон за контакт
052/62 7777, 088 832 1 833, 089999 2104
арендатор
Фармланд ООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
http://www.farmland.bg