всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 85 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Бяла
землище
Господиново
площ/дка
450
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт