всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 112 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Плевен
община
Пордим
землище
Пордим
площ/дка
21.498
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт