всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 20 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Драгоман
землище
Драгоман
площ/дка
5
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Борисов
телефон за контакт
0988885434
агенция
модул
град /област
София
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.