всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 95 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Камено
землище
Тръстиково
площ/дка
74.3
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Тонка Петрова
телефон за контакт
0878194903
агенция
"ТОНИ-13"ЕООД
град /област
Ямбол
skype
toniimoti
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.