всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 68 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Бургас
землище
Димчево
площ/дка
10
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2200
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт