всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 42 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Горна Малина
землище
Стъргел
площ/дка
10
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Румяна Минева
телефон за контакт
9547475, 0896695119
агенция
Риком консулт
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.