всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 35 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Видин
община
Бойница
землище
Шипикова махала
площ/дка
27
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт