всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 16 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пловдив
община
Брезово
землище
Брезово
площ/дка
19
категория
4
начин на трайно ползване
овощна градина
цена лв/дка
70000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт