всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 69 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Долище
площ/дка
4
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1250
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт