всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 58 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Варна
землище
Галата
площ/дка
11
категория
5
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
10000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
031004
e-mail
телефон за контакт