всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 57 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Хасково
землище
Криво поле
площ/дка
40
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2600
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Б.Костова
телефон за контакт
0878 530616; 0893315488
агенция
БОНУС
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.