всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 31 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Димитровград
землище
Брод
площ/дка
3.5
категория
5
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Красимир
телефон за контакт
0897430332
арендатор
Търговец
град /област
Хасково
skype
не е посочено
web site
не е посочено