всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 47 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Варна
землище
Тополи
площ/дка
5.699
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
58500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 15 и 20
No на имот
038037
e-mail
телефон за контакт