всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 44 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Генерал Тошево
землище
Вичово
площ/дка
10
категория
2
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
4500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Дарин Христов
телефон за контакт
0895638166.0884785255
агенция
"СИСИ-ЕМ"
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.