всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 30 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Вълчи дол
землище
Страхил
площ/дка
4
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Райков
телефон за контакт
052 / 941 871 , 0877 239 723 , 0896 055 417
агенция
" ГРАНДЕ ХАУС " ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.