всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 12 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Харманли
землище
Остър камък
площ/дка
28
категория
4
начин на трайно ползване
овощна градина
цена лв/дка
3100
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт