всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 36 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Крушари
землище
Абрит
площ/дка
4.5
категория
1
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
3500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Атанасова
телефон за контакт
0895398853
агенция
Аникс Консултинг ЕООД
град /област
Пловдив
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.