всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 29 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Русе
община
Иваново
землище
Нисово
площ/дка
6
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
григор раднев
телефон за контакт
0876670537
арендатор
частно лице
град /област
Русе
skype
не е посочено
web site
частно лице