всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 41 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Климентово
площ/дка
5
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3600
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт