всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 25 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Дряновец
площ/дка
20
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3750
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Райков
телефон за контакт
052 / 941 871 , 0877 239 723 , 0896 055 417
агенция
" ГРАНДЕ ХАУС " ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.