всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 23 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Генерал Тошево
землище
Вичово
площ/дка
15
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
4700
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт