всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Несебър
землище
Тънково
площ/дка
4.335
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
5500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт