всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Раднево
землище
Коларово
площ/дка
5
категория
10
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
143048
e-mail
лице за контакт
Росица Гавазова
телефон за контакт
0897868671
агенция
ЗЕМЯ ООД
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
www.zemia.info
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.