всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 39 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Вълчи дол
землище
Вълчи дол
площ/дка
11
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Недев
телефон за контакт
0878622109,0893315489
агенция
БОНУС
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.