всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 25 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Крагулево
площ/дка
52
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
4700
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Пенчо Пенчев
телефон за контакт
0897360301
агенция
СЕКВОЯ-ГП
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
www.sequoiagp-properties.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.