всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 88 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Зорница
площ/дка
30
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2700
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
31334.024.038
e-mail
телефон за контакт