всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Благоевград
община
Банско
землище
Банско
площ/дка
0.18
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
6000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт