всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 54 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Генерал Тошево
землище
Сърнино
площ/дка
91
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
5000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт