всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 43 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Балчик
землище
Царичино
площ/дка
20
категория
2
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
5200
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Георги Янъков
телефон за контакт
0888815969
агенция
ОНИКС Балчик
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
www.onyxbalchik.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.