всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 44 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Суворово
землище
Суворово
площ/дка
5
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт