всички детайли на обява "ПРОДАВА"

обявата е посетена 32 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Харманли
землище
Бисер
площ/дка
13.858
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
042007
e-mail
телефон за контакт