за вашата сигурност

Посочените по-долу са въпроси, най-често задавани в практиката от продавачи и купувачи на земеделска земя. Ако имате притеснения за сигурността на Вашата сделка, Ви препоръчваме да ползвате услугите на професионалните агенции за недвижими имоти или квалифициран юрист при подготовката и прегледа на необходимите документи.

Мога ли да посоча No на имота си в моята обява за продажба на земя?
Не е задължително, но посочването на номер на имота значително улеснява потенциалните купувачи в техния избор при покупката на земя.

Какви документи мога да дам на агенция или купувач, преди да съм получил парите от продажбата на земята си?
Обичайна практика е да се предоставят копие от скица (може и да не е актуална), както и копие от документ за собственост. Притесненията от всякакъв характер в този случай са неоснователни, тъй като с копия от тези документи не може да се извършва разпоредителна сделка. Тези документи са необходими на агенциите за недвижими имоти преди фактическата продажба на имота, за да могат да посочат конкретните параметри на имота на бъдещия купувач.

Рискувам ли, ако упълномощя друг да получи удостоверение за данъчна оценка, актуална скица и други документи, необходими за продажба на земята ми?
Упълномощаването на агенция/купувач да получи необходимите документи за продажба на земята е изключително често срещана практика. Агенциите с опит в сделките със земя са запознати със сроковете, процедурите и условията за извършване на услугите от съответните административни органи, което спестява усилия и време на техните клиенти. Естествено, препоръчително е внимателно да прочетете текста на пълномощното, за да се убедите,че предоставяните права касаят единствено получаването на необходимите документи.

Искам да купя земя. Какви са рисковете и на какво трябва да обърна внимание?
Сделките със земеделска земя не се различават принципно от обичайните сделки с недвижими имоти. През последните години се въведоха нови правили и практики, чрез които още повече се повиши сигурността при тези сделки: възможност за проверка в имотния регистър на Агенцията по вписвания чрез www.icadastre.bg, електронна система за проверка на съдържанието на пълномощните от страна на нотариусите, ограничаване на кръга на лицата, заверяващи пълномощни за разпореждане с недвижими имоти и други. За Вашата сигурност е желателно да се запознаете много детайлно и подробно със съдържанието на документите, които Ви представят купувачите. Естествено, препоръчително е да бъдете особено внимателни към оферти за продажба, при които цената е значително по-ниска от пазарната цена за съпоставими земеделски земи.