статистика за земята

Посочените данни са обобщени от публични източници в интернет и от собствени проучвания и анализи. С цел по-добра визуализация, стойностите са закръглени.