Агрофондове купуват земя по 1074 лв./дка

18 декември 2020 14:52

 И в края на годината агрофондовете продължават да купуват и продават земеделска земя. 

 

 

Към края на ноември тази година "Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 225 505* дка земеделска земя и 122 дка градска земя. През месеца към портфейла са добавени още 627 дка ниви, които са купени при средна цена 1074 лв./декар.

 

 

Заедно с това през ноември са продадени окончателно 201 дка земеделски земи на средна цена 1600 лв./дка, което е станало по договор за лизинг от 2015 г., съобщават от най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.  Агрофондът купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България, т.е. извършва дейност, позната като "поземлено банкиране".

 

 

Общо 169 468 дка е земята, отдадена под наем, от началото на новата стопанска 2020/2021 година. Средната, договорена рента расте и е в размер на 40.46 лв./декар.  Общо 441 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване от "Адванс Терафонд" и така им е осигурена възможност да произвеждат зърнени и маслодайни култури.. Очакваните приходи за тази стопанска година са 6 856 695 лв., от които авансово вече са събрани 36 процента. За стопанската 2019-2020 г. са изплатени 71.3 % от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. - вече 95.7 процента.

 

 

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

 

 

Броят на акционерите към края на септември по данни от книгата на акционерите от "Централен депозитар" АД е 1908, като от тях 1780 са индивидуални инвеститори.

 

 

Като отдава земята под наем или аренда на фермери един инвеститор в земеделска земя очаква сигурен паричен приход (около 3% брутно на година) без оперативен риск. Инвестицията в земеделска земя носи годишна рента, докато инвестициите в акции не гарантират годишен дивидент. 

 

 

 

 

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

 

Източник: www.banker.bg 

« назад      виж всички новини »