Общо 64 942 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2023 г.

31 юли 2023 17:36

Общо 64 942 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2023 г. Декларирани са 1 155 627 парцели с обща площ 3 884 821.34 хектара.
   По основната интервенция - Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), участие са заявили  53 490 земеделци, декларирали 3 851 232.83 ха земя.
   По интервенциите за животни, обвързани с производството, са подадени 8 809 заявления с 317 848 бр. едър рогат добитък и 8 572 заявления, в които е заявено искане за подпомагане за 931 013 бр. дребен рогът добитък.
  Припомняме, че земеделските стопани имаха възможност да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г., съгласно последните изменения на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.
   Чрез единното заявление за подпомагане - за първи път от новия програмен период 2023-2027, стопаните имаха възможност да заявят участие  за близо 50 различни интервенции. 
   Заявленията за подпомагане можеха да се подават на място в общинските служби или по електронен път чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Чрез СЕУ на ДФЗ са подадени общо 1 928 заявления, от които 370 изцяло електронно - посредством квалифициран електронен подпис.
 

Източник: www.dfz.bg

« назад      виж всички новини »